BildetelefonI denne seksjonen publiseres innlegg om den faglige aktiviteten på TF av almen interesse. Dette er innlegg som først er publisert på nettstedets lukkede del; blant annet med mulighet for TFKA-medlemmer til å kommentere. Dersom forfatter og et flertall av TFKA-styret etter et halvt år er enige om åpen publisering, vil bidraget bli gjort åpent tilgjengelig på TFKA nettsted. Innholdet vil helt og fullt stå for forfatterens regning, men det er åpnet for at lesere kan kommentere innleggene i henhold til vanlig nettstedspraksis.

Bidragene som presenteres, er skrevet av medlemmer i TFKA som var villige til å skrive og gjennom å være sentrale forskere på TF, hadde oversikt over fagområdet. Utvalget av innlegg som her presenteres åpent, er fremkommet som enkeltstående frivillige bidrag og har ikke basis i en bevist prioritering eller initiativ fra TFKA-styret.