Tidligere utgaver av Telektronikk er tilgjengelig på Telenors nettsider

Telektronikk-front

Per H. Lehne
Senior researcher
Telenor ASA