Tidligere utgaver av Telektronikk er tilgjengelig på Telenors nettsider

Per H. Lehne
Senior researcher
Telenor ASA