Telenor Kulturarv forvalter en verneplan av teknisk–industrielle kulturminner. Kulturminnene forteller om utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag.

RIKS telefonkiosk 1932 mod - Kirkeveien 64 samlet høsten 2013

RIKS telefonkiosk mod 1932 Fra Kirkeveien 1964

Verneplanen viser et representativt utvalg knyttet til mangeårige virksomhet. Den skal følges opp kontinuerlig, og justeres om nødvendig. På den måten vil den kunne fange opp den dynamiske utviklingen innenfor telekommunikasjonsområdet, en utvikling som går raskere og raskere med sammensmeltning av tidligere adskilte teknologier. Verneplanen for Telenors bygninger og installasjoner er resultat av et samarbeid mellom Riksantikvaren, Telenor og Telemuseet. 100 røde telefonkiosker er vernet. 99 av disse er i bruk.

Driften av nettsidene til TF Kjeller Alumni (TFKA) er finansiert gjennom en avtale mellom Telenor Kulturarv og TFKA.

Les om Telenor Kulturarv