Operasjonsanalyse

Bilde av alle ansatte i Operasjonsanalyse-gruppa fram til 1981. Bildet ble laget ifm at Bjørn Stave sluttet.