innlegg om TFs fagområder

022uLXWttqYc

GSMs ukjente forhistorie og noen tilbakeblikk

av Jan A. Audestad

Dette er et bidrag til historien om GSM beskrevet av en av dem som var med i arbeidet fra begynnelsen. Viktige referanser er http://www.gsm-history.org/67.htm hvor man blant annet finner alle referatene fra GSM-møtene samt noen viktige dokumenter, og http://www.gsmhistory.com/ hvor man kan laste ned boken Inside the Mobile Revolution av Stephen Temple som beskriver noe av det politiske spillet bak GSM, særlig striden om smalbånds-TDMA versus bredbånds-TDMA.

Jubileumsutgaven til Telektronikk i 2004 inneholder en rekke artikler som går mye dypere inn i detaljene rundt utviklingen av GSM. I dette essayet skal jeg belyse noen sider av arbeidet med digital mobilkommunikasjon som er mindre kjent fordi det ikke er nedtegnet før eller fordi det ikke er lett tilgjengelig i andre kilder. Les mer

Nord-10 anlegget i nybygget

Datakommunikasjon i Televerket og aktiviteten ved TF

av Egil Kommedal

1     Da TF ble etablert i 1967, antok man at det var ca 230 dataanlegg i Norge

I det første programnotatet for TF fra 1967, var datakommunikasjon et av områdene som var prioritert. Selv om det den gang var liten etterspørsel etter dataoverføringer via telenettet, forventet man at dette ville komme til å øke sterkt i framtiden. I 1968 var 17 modem i drift for dataoverføring via telefonnettet. «Det er mye som taler for at dataoverføringer i framtiden kan komme til å utgjøre en betydelig del av trafikken i telenettet», uttalte daværende forsker, senere forskningssjef Halvor Bothner-By i 1969. Ved utgangen av 1970 var ca 400 dataanlegg koplet til telefonnettet med modem. Les mer