NMT og GSM

GSMs ukjente forhistorie og noen tilbakeblikk

av Jan A. Audestad

Dette er et bidrag til historien om GSM beskrevet av en av dem som var med i arbeidet fra begynnelsen. Viktige referanser er http://www.gsm-history.org/67.htm hvor man blant annet finner alle referatene fra GSM-møtene samt noen viktige dokumenter, og http://www.gsmhistory.com/ hvor man kan laste ned boken Inside the Mobile Revolution av Stephen Temple som beskriver noe av det politiske spillet bak GSM, særlig striden om smalbånds-TDMA versus bredbånds-TDMA.

Jubileumsutgaven til Telektronikk i 2004 inneholder en rekke artikler som går mye dypere inn i detaljene rundt utviklingen av GSM. I dette essayet skal jeg belyse noen sider av arbeidet med digital mobilkommunikasjon som er mindre kjent fordi det ikke er nedtegnet før eller fordi det ikke er lett tilgjengelig i andre kilder. Les mer