Datateknikkens utvikling i Norge

Yngvar Lundh har vært en nøkkelperson for utviklingen av datateknologi området i Norge. Han har vært en pådriver for å få fram ny teknologi og nye talenter i Norge. I “Noen glimt fra historien om datateknikkens utvikling i Norge” har han med egne ord gitt oss et innblikk i hans virke fra 60 årene og ut i det 21. århundret. TFKA er glad for å kunne gjengi hans beretning på våre nettsider.

Han skriver i forordet:

Det halve århundre fra omkring 1960 har vært en periode med en enestående sterk teknologisk utvikling på mange områder. I særdeleshet har det gjeldt elektronikk, datateknikk og telekommunikasjon. Det har falt seg slik at jeg har fått se og tildels være med på denne utviklingen. På de følgende sider har jeg gjengitt noen inntrykk sett med mine øyne.

 

 Yngvar Lundh
Oktober  2016

Les historien til Yngvar her:
Noen glimt fra historien om datateknikkens utvikling i Norge