Datakommunikasjon

Datakommunikasjon i Televerket og aktiviteten ved TF

av Egil Kommedal

1     Da TF ble etablert i 1967, antok man at det var ca 230 dataanlegg i Norge

I det første programnotatet for TF fra 1967, var datakommunikasjon et av områdene som var prioritert. Selv om det den gang var liten etterspørsel etter dataoverføringer via telenettet, forventet man at dette ville komme til å øke sterkt i framtiden. I 1968 var 17 modem i drift for dataoverføring via telefonnettet. “Det er mye som taler for at dataoverføringer i framtiden kan komme til å utgjøre en betydelig del av trafikken i telenettet”, uttalte daværende forsker, senere forskningssjef Halvor Bothner-By i 1969. Ved utgangen av 1970 var ca 400 dataanlegg koplet til telefonnettet med modem. Les mer