TFKA nettsted ønsker å publisere tekstlig og billedlig materiale fra forskningen i Televerket og Telenor – med beskrivelse av forskning, prosjekter, bilder, historier, synspunkter på forsknings-  og utviklingsaktiviteten. Nettstedet er laget ved frivillig innsats av TFKAs medlemmer og er avhengig av bidrag fra brukere.

Hensikten med denne brukeravtalen er å beskrive TFKAs nettsted og å regulere bruken av nettstedet. Nettstedet kan bare brukes innenfor rammene av denne brukeravtalen. Ved publisering av innsendt materiale vektlegges personvern (se pkt 8).

TFKA har rettigheter til alt innhold på dette nettstedet og brukere har ingen rett til å kopiere eller bruke kopier av innhold fra TFKAs nettsted  i andre sammenhenger (se pkt. 11)

 1. TFKAs  er et selvstendig nettsted implementert i WordPress og administrert av TFKAs nettstedredaktør. TFKA nettsted vises fra internettet ved klikk på https://tfka.no .
  Nettstedet har en åpen del og en lukket del som er beskrevet nedenfor.
 2. TFKA nettsteds åpne del har innhold av allmenn interesse; for eksempel artikler om prosjekter, forskning, bilder og publikasjoner som beskriver forsknings/utviklings avdelingen som bidragsyter i utvikling og utbygging av det norske telenettet.
 3. TFKA nettsteds lukkede del har innhold som bare er tilgjengelig for registrerte medlemmer av TFKA. Den lukkede delen av TFKA nettsted er også ment som en aktiv møteplass til glede og nytte for tidligere ansatte, som ønsker å ta vare på minner fra sitt yrkesaktive liv  i Televerket og Telenor .
 4. Den lukkede delen av TFKAs nettsted har egne forum, der TFKAs medlemmer kan bidra med kommentarer eller replikker; enten til innholdet på TFKAs nettsted eller innenfor egne tema «tråder». Bruker har anledning til å etablere nye diskusjonstema.
 5. Innhold som skal publiseres på TFKAs nettsted formidles til TFKA slik:
  • Innholdet sendes alumni@telenorkulturarv.no  eller  redaktør nils@tolleshaug.net. Bidraget vil først bli publisert i den lukkede delen av TFKAs nettsted.
  • Bidraget legges først ut med begrenset visning for gjennomsyn av forfatter og blir publisert for medlemmer av TFKA når det er gjennomlest og godkjent av forfatter.
 6. Bidragene (tekst og/eller bilder) vil være tilgjengelig for kommentarer av TFKAs medlemmer på den lukkede delen. Etter en gjennomgang av kommentarer kan bidraget, dersom bidraget er egnet for offentliggjøring, overføres som et innlegg til den åpne delen. Offentlig publisering av innlegg godkjennes av bidragsyteren og TFKAs styre.
 7. Ved overføring av bidraget til TFKA, godkjenner forfatter eller rettighetshaver at bidraget publiseres på TFKAs lukkede nettsider. Forfatter eller rettighetshaver beholder opphavsmessige og immaterielle rettigheter til bidraget/bildene.
 8. Ved publisering av bilder av personer på TFKAs nettsted følges gjeldende lovverk. Ved publisering av gamle bilder hvor personene ikke lett kan identifiseres, anser vi at personvernrettighetene er tilstrekkelig ivaretatt så lenge bildet bare er tilgjengelig for TFKAs medlemmer. Se forøvrig Datatilsynets råd for publisering av bilder.
 9. TFKAs styre etterlyser følgende kategorier av tekstlige bidrag som vil være av spesiell interesse:
  • Faglige bidrag i form av beskrivelse av hele eller deler av sentrale prosjekter; med skildringer fra de faglige aktivitetene rundt utviklingen og utbyggingen av det norske telenettet.
  • Skildringer av de sosiale sidene ved å arbeide på Televerkets forskningsinstitutt/utviklingsavdelingen – for eksempel gjennom bilder eller  gjenfortelling av  historiene om aktiviteter i arbeidstiden eller sosiale aktiviteter.
  • «Slik husker jeg min tid i Televerket/Telenor». Et muntert / alvorlig tilbakeblikk på ens eget ansettelsesforhold, der både sosialt og faglig stoff kan kombineres.
 10. Ved bruk av diskusjonsforumet på TFKAs nettsted og publisering av kommentarer til innlegg på de lukkede sidene, vil følgende «vær varsom»-plakat gi en rettledning:  TFKAs styre ønsker muntre og alvorlige tekster og bilder av kategoriene nevnt i punkt 9. Vi vil gjerne også ha refleksjoner over betydning for datidens og nåtidens norske virksomhet og næringsliv, samt friske og saklige diskusjoner innen disse tema. Bidragsyterne må ved omtale av personer vise forsiktighet og tilbakeholdenhet. Det er viktig å være varsom når det omtales medarbeidere som ikke har mulighet til å delta eller som er gått bort.
 11. Utenom egenprodusert stoff kan ikke materiale på TFKAs nettsted kopieres og benyttes utenfor TFKAs nettsted uten tillatelse fra bidragsyteren og TFKAs styre. Dette gjelder spesielt kopiering til alle sosiale medier, hvor de opphavsmessige og immaterielle rettighetene som hovedregel ikke følger norsk lov. Brudd på denne reglen kan medføre utestenging fra den lukkede delen av TFKAs nettsted.
 12. TFKAs styre kan slette uønskede innlegg på TFKAs nettsted samt stenge et medlems muligheter til å legge inn nye innlegg i diskusjonsforumet og kommentarer til bidrag dersom medlemmet ikke viser aktsomhet ifølge denne brukeravtalen.
  Spesielt viktig er punktene 10 og 11.

Utgave 15. mars 2019